Thống kê truy cập
 • Đang truy cập 11
Đăng nhập
 • 12/09/2022

  Giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được bảo đảm chế độ, chính sách hiện hưởng

  GD&TĐ - Cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị:  

 • 12/09/2022

  Dự kiến lộ trình nâng trình độ chuẩn giáo viên

 • 12/09/2022

  Bảo đảm chế độ chính sách đối với giáo viên hợp đồng

  GD&TĐ - Cử tri tỉnh Cao Bằng nêu: Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non được thực hiện đến hết năm 2021  

 • 13/05/2021

  Nghỉ học nhiều có liên quan đến xếp loại hạnh kiểm?

  Tôi là giáo viên trường trung học phổ thông. Lớp tôi phụ trách có học sinh nghỉ học tổng cộng 22 buổi trong học kỳ 1. Tôi đã mời phụ huynh lên để trao đổi về việc chuyên cần của học sinh, nếu không khắc phục trong học kỳ 2 thì sẽ xếp hạnh kiểm loại Khá. Tuy nhiên phụ huynh học sinh cho rằng việc nghỉ học không ảnh hưởng đến đạo đức học sinh. Xin hỏi, học sinh nghỉ học nhiều thì có được xếp hạnh kiểm loại Tốt không?    

 • 13/05/2021

  Cách tính lương giáo viên khi chuyển hạng từ 20/3/2021

  Tôi là giáo viên trung học cơ sở (THCS) hạng II, mã V.07.04.11, hệ số lương hiện hưởng 3,33. Xin hỏi, nếu tôi đủ điều kiện để được xếp vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II theo Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT thì tôi được xếp lương như thế nào?

 • 13/05/2021

  Giáo viên giữ hạng cũ bao lâu thì được thăng hạng?

  Tôi là giáo viên THCS có thời gian hợp đồng và đóng BHXH bắt buộc từ tháng 11/2011 tại trường THCS công lập. Đến tháng 8/2018, tôi được tuyển dụng chính thức với trình độ đại học và được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (C.07.04.12). Hiện nay tôi đã có chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II và có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III là 2 năm 6 tháng. Trước đây tôi không đủ điều kiện để được xét thăng hạng vì chưa đủ 6 năm giữ hạng. Nhưng tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với viên chức ngày 25/9/2020, tại Điều 32, Mục d có ghi như sau: “d) Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng. Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định của Luật BHXH, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn) và thời gian đó được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương đương với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng”. Xin hỏi, với thời gian công tác như trên thì tôi đã đủ điều kiện để được nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II không?

 • 13/05/2021

  Điều kiện thăng hạng đối với giáo viên mầm non

  Tôi đang làm quản lý tại một trường mầm non, giữ ngạch giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25 từ năm 2015. Tôi đã tốt nghiệp cử nhân mầm non, thạc sĩ Quản lý giáo dục. Xin hỏi, để chuyển sang ngạch giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24 thì thủ tục thế nào?    

 • 18/03/2021

  Liên quan đến chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn

  Tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn quy định “Nhà ở xa trường từ 4km trở lên đối với tiểu học và 7 km trở lên đối với trung học cơ sở hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá” việc quy định khoảng cách như trên là chưa sát với thực tế vì trường hợp nhà có điều kiện hơn chọn trường ở xa thì được thụ hưởng, còn các em không có điều kiện học trường gần thì không được thụ hưởng. Mặt khác, việc xác định khoảng cách nêu trong Nghị định không có quy định cơ quan tổ chức hay cá nhân có thẩm quyền xác nhận nên địa phương gặp khó khăn trong việc triển khai áp dụng. Đề nghị quy định cụ thể địa bàn nào được hưởng thì dễ áp dụng hơn.  

 • 08/03/2021

  Về lộ trình và hướng đi cụ thể đào tạo giáo viên mầm non

  hực hiện Luật Giáo dục (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 các trường Cao đẳng sư phạm chỉ còn có thể đào tạo được giáo viên Mầm non. Hiện nay, số lượng các trường Cao đẳng sư phạm trên cả nước vẫn còn khá nhiều, nếu không tuyển sinh được thì sẽ gây lãng phí cơ sở vật chất, nhân sự ở các trường Cao đẳng sư phạm. Đề nghị Bộ Giáo dục - Đào tạo có lộ trình và hướng đi cụ thể trong thời gian sắp đến.

 • 23/02/2021

  Hỏi: Giảng viên có cần chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học?

  Tôi tốt nghiệp đại học ngành sư phạm tâm lý giáo dục và đã có bằng thạc sĩ tâm lý học. Tôi đang giảng dạy tại trường đại học. Xin hỏi, tôi có phải học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học không?    

  1 2 3 4