Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 10
Đăng nhập
Lượt xem: 35

Danh sách các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ tiếp nhận theo hình thức trực tuyến

 
1. Cấp Chứng nhận trường Mầm non đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Cấp Chứng nhận trường Tiểu học đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.
3. Cấp Chứng nhận trường Trung học đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.
4. Cấp Chứng nhận Trung tâm Giáo dục thường xuyên đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.
5. Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia
6. Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
7. Công nhận trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia
8. Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ

Tiếp nhận tại địa chỉ: https://dichvucong.caobang.gov.vn/?fbclid=IwAR19Zqa5USDD_qp4-b4RJNRGqiO-vIARlyfof8eTPhmCEnymC2FjIHC7OxU