V/v hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021
Số ký hiệu văn bản 1142
Ngày ban hành 16/09/2019
Ngày hiệu lực 16/09/2019
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1142-sgddt-mnth.pdf