Số CV: 83 /HD-CĐN v/v Hướng dẫn sơ kết hoạt động công đoàn
Số ký hiệu văn bản 83 /HD-CĐN
Ngày ban hành 29/11/2016
Ngày hiệu lực 29/11/2017
Trích yếu nội dung Số CV: 83 /HD-CĐN v/v Hướng dẫn sơ kết hoạt động công đoàn
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đỗ Ngọc Duyên
Tài liệu đính kèm huong-dan-so-ket-hoat-dong-cong-doan-hoc-ky-i-nam-hoc-2016-2.doc