CV: 942/SGD&ĐT-GDTX V/v hướng dẫn đánh giá tổng kết hoạt động trung tâm học tập cộng đồng năm học 2015-2016
Số ký hiệu văn bản 942/SGD&ĐT-GDTX
Ngày ban hành 10/05/2016
Ngày hiệu lực 29/11/2017
Trích yếu nội dung CV: 942/SGD&ĐT-GDTX V/v hướng dẫn đánh giá tổng kết hoạt động trung tâm học tập cộng đồng năm học 2015-2016
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Vũ Văn Dương
Tài liệu đính kèm 942_sgddt-gdtx_20160510034657439430-15dc5.pdf