Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 149
  • Trong tuần: 5 779
  • Tổng lượt truy cập: 485366
  • Tất cả: 1933
Đăng nhập
Cơ cấu tổ chức

I- LÃNH ĐẠO SỞ

II- THƯỜNG TRỰC CÔNG ĐOÀN NGÀNH

II- CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

1- Văn phòng Sở

2- Phòng Tổ chức cán bộ

3- Phòng Kế hoạch tài chính

4- Thanh tra Sở

5- Phòng Quản lý chất lượng - Cồng nghệ thông tin

6- Phòng GD Mầm non - Giáo dục Tiểu học

7- Phòng GD Trung học

8- Phòng Đào tạo Bồi dưỡng