Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 151
  • Trong tuần: 5 781
  • Tổng lượt truy cập: 485368
  • Tất cả: 1935
Đăng nhập
Cơ quan Sở

Họ và tên/đơn vị

Chức danh

Điện thoại

Email

Vũ Văn Dương

Giám đốc

3.852.222

giamdoc.socaobang@moet.edu.vn

Nguyễn Ngọc Thư

Phan Văn Giáp

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

 

3.857.772

 

giapphan@gmail.com

Lục Văn Dương

Phó Giám đốc

3.856.079

lucvanduongcb@gmail.copm

Đàm Thị Trung Thu

Phó Giám đốc

3.860.252

damtrungthu@gmail.com

I. Văn phòng

 

 

 

Ma Vĩnh Tường

Chánh Văn phòng

3.856.930

vanphong.socaobang@moet.edu.vn

Hoàng Thanh Hải

Phó Chánh Văn phòng

3856.930

II. Phòng TCCB

 

 

 

Hoàng Việt Dũng

Trưởng phòng

3.854.392

phongtccb.socaobang@moet.edu.vn

Nông Thị Hạnh

Phó Trưởng phòng

III. Phòng KHTC

 

 

 

Bùi Quang Vinh

Trưởng phòng

3.850.605

phongkhtc.socaobang@moet.edu.vn

Nông Thị Nhung

Phó Trưởng phòng

3.852.787

IV. Thanh tra Sở

 

 

 

Hoàng Đàm Thanh

Chánh Thanh tra

3.856.429

thanhtra.socaobang@moet.edu.vn

Mạc Đức Hạnh

Phó Chánh thanh tra

V. Phòng GDMN - GDTH

 

 

 

Lương Ngọc Ánh

Trưởng phòng

Triệu Thị Kim

Phó Trưởng phòng

3.856.932

phonggdmn.socaobang@moet.edu.vn

 

VI. Phòng GDTrH

 

 

 

Nguyễn Thế Phong

Trưởng phòng

3.856.427

phonggdtrh.socaobang@moet.edu.vn

Nguyễn Xuân Hiến

Phó Trưởng phòng

Đoàn Thị Kim Cúc

Phó Trưởng phòng

VII. Phòng Quản lý chất lượng - CNTT

 

 

 

Nguyễn Cao Sơn

Trưởng phòng

3.950.256

phongktkd.socaobang@moet.edu.vn

Nguyễn Tuyết Mai

Phó Trưởng phòng

 

 

VII. Phòng Đào tạo – Bồi dưỡng

 

 

 

Lý Trang Hòa

Trưởng phòng

3.952.688

phonggdcn.socaobang@moet.edu.vn

Lục Thị Lê

Phó Trưởng phòng

3.852.220