Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 645
  • Trong tuần: 4 887
  • Tổng lượt truy cập: 487993
  • Tất cả: 1224
Đăng nhập
UBND tỉnh: Công bố danh mục 177 thủ tục hành chính
Lượt xem: 299
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBND công bố danh mục 177 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công của 9 sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Sở Ngoại vụ có 7 TTHC, gồm 6 TTHC lĩnh vực công tác lãnh sự, 1 TTHC lĩnh vực hợp tác quốc tế. Sở Giáo dục và Đào tạo 58 TTHC, trong đó, 55 TTHC lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 3 TTHC hệ thống văn bằng chứng chỉ.

Sở Y tế 6 TTHC lĩnh vực khám chữa bệnh. Sở Tài nguyên và Môi trường lĩnh vực tài nguyên nước 5 TTHC.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 26 TTHC, gồm 9 TTHC lĩnh vực an toàn lao động, 1 TTHC lĩnh vực việc làm, 2 TTHC lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 3 TTHC lĩnh vực cho thuê lại lao động, 4 TTHC lĩnh vực lao động tiền lương, 2 TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội, 5 TTHC lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 7 TTHC, gồm 1 TTHC lĩnh vực nông nghiệp và PTNT, 2 TTHC lĩnh vực chăn nuôi thú y, 2 TTHC lĩnh vực lâm nghiệp, 1 TTHC lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, 1 TTHC trồng trọt và bảo vệ thực vật.

Sở Giao thông vận tải 47 TTHC, gồm 9 TTHC lĩnh vực đường thủy nội địa, 38 TTHC lĩnh vực đường bộ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 TTHC, gồm 6 TTHC lĩnh vực di sản, 1 TTHC lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, 2 TTHC lĩnh vực thể dục thể thao.

Sở Khoa học và Công nghệ 12 TTHC, gồm 4 TTHC lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ, 2 TTHC lĩnh vực sở hữu trí tuệ, 1 TTHC lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân, 5 TTHC lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.