Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 140
  • Trong tuần: 5 770
  • Tổng lượt truy cập: 485357
  • Tất cả: 1924
Đăng nhập
Liên quan tới chính sách cho nhân viên giáo dục
Lượt xem: 175
Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét bổ sung vào Điều 6 Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ thêm đối tượng nhân viên làm việc tại các trường bán trú được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,3 so với mức lương tối thiểu để tạo điều kiện thuận lợi cho họ khi công tác tại các trường chuyên biệt.    

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Ngày 20/6/2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nghị định quy định một số chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục công tác tại các trường chuyên biệt, trong đó có đối tượng nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục công tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú. Điều 6 của Nghị định chỉ quy định “Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các trường chuyên biệt được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,3 so với mức lương tối thiểu”, không quy định phụ cấp trách nhiệm đối với nhân viên công tác tại các trường bán trú. 

Về kiến nghị này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ nghiên cứu, xem xét tham mưu cho Chính phủ trong thời gian tới.