Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 138
  • Trong tuần: 5 768
  • Tổng lượt truy cập: 485355
  • Tất cả: 1922
Đăng nhập
Trợ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP
Lượt xem: 434
 Năm 2006, tôi được biên chế vào dạy học ở trường tiểu học công lập. Đến năm 2008, nơi tôi công tác được công nhận là vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Đầu năm 2019, tôi được điều động về vùng thuận lợi và được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng. Như vậy, tôi có thời gian công tác ở vùng đặc biệt khó khăn hơn 10 năm. Xin hỏi, khi tôi chuyển đến công tác ở vùng thuận lợi thì có được hưởng trợ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP hay không? Nguyễn Thị Bắc (nguyenbac***@gmail.com).

Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ “Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: Mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: Dưới 3 tháng thì không tính; Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 năm công tác; Từ trên 6 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn được hưởng trợ cấp một lần theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.