Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 146
  • Trong tuần: 5 776
  • Tổng lượt truy cập: 485363
  • Tất cả: 1930
Đăng nhập
Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, ban hành quy định mới đối với việc dạy thêm và học thêm
Lượt xem: 203
Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, ban hành quy định mới đối với việc dạy thêm và học thêm để các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ và thống nhất; vì ngày 26/8/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2499/QĐ-BGD&ĐT công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư 17/2012/TT-BGD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm gây khó khăn cho các địa phương trong công tác quản lý nội dung này  

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Bắc Giang, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 2016 đã bỏ Dịch vụ tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ra khỏi Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật này, Bộ GDĐT đã ban hành Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2019 công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, hiện nay Bộ GDĐT đang nghiên cứu, xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm nhằm bảo đảm các quy định quản lý về hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động này, Bộ GDĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; sự tham gia giám sát của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể; công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tin khác
1 2