Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 95
  • Trong tuần: 5 725
  • Tổng lượt truy cập: 485312
  • Tất cả: 1879
Đăng nhập
Quan tâm chế độ chính sách cho giáo viên mầm non
Lượt xem: 134
Chính phủ xem xét bổ sung đối tượng giáo viên giảng dạy tại các điểm trường chính ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách như giáo viên giảng dạy ở các điểm trường lẻ theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP. Lý do, giáo viên giảng dạy tại các điểm trường chính cũng nằm trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.  

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Trong những năm qua, giáo dục mầm non được Đảng, Nhà nước, quan tâm, ban hành nhiều chính sách phát triển giáo dục mầm non, trong đó chế độ giáo viên được quan tâm, nhất là giáo viên vùng khó khăn, dân tộc thiểu số.

Giáo viên mầm non trực tiếp dạy 2 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm lẻ hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số tại các điểm lẻ ở cơ sở giáo viên mầm non công lập tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được hưởng phụ cấp.

Tuy nhiên, giáo viên mầm non cùng địa bàn nhưng ở điểm trường chính không được hưởng phụ cấp là do: Tại điểm lẻ, các điều kiện về địa lý, giao thông đi lại khó khăn hơn, điều kiện về cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi còn nghèo nàn; giáo viên mầm non phải tự làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ, nên trong điều kiện ngân sách khó khăn, chính sách Nhà nước tập trung hỗ trợ cho điểm lẻ là nơi có điều kiện khó khăn hơn điểm chính.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách này phù hợp với điều kiện ngân sách.

Tin khác
1 2