Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 149
  • Trong tuần: 4 164
  • Tổng lượt truy cập: 479736
  • Tất cả: 516
Đăng nhập
Danh mục TTHC thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh ​
Lượt xem: 180
Ngày 19/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã ký Quyết định số 1034/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng (nguyên tắc 4 tại chỗ). Theo đó có 189 TTHC thực hiện toàn bộ quy trình theo nguyên tác 4 tại chỗ, trong đó Sở Tư pháp có 31 TTHC; sở Giao thông Vận tải 12 TTHC; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2 TTHC; Sở Công Thương 24 TTHC; Sở Tài nguyên và Môi trường 14 TTHC; Sở Lao động Thương binh và Xã hội 8 TTHC; Sở Giáo dục và Đào tạo 16 TTHC; Sở Y tế 21 TTHC; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 19 TTHC; Sở Ngoại vụ 2 TTHC; Sở Kế hoạch và Đầu tư 32 TTHC; Ban Quản lý khu kinh tế 3 TTHC; Sở Xây dựng 5 TTHC. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng được ban hành kèm theo Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.