Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 472
  • Trong tuần: 4 487
  • Tổng lượt truy cập: 480059
  • Tất cả: 839
Đăng nhập
Quy chế phối hợp giữa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
Lượt xem: 156
Ngày 16/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 1765/QĐ-UBND, ban hànhQuy chế phối hợp giữa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính.

Quy chế gồm 04 Chương, 15 điều, quy định về nguyên tắc, trách nhiệm và nội dung phối hợp giữa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằngvới các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính.

 

 

Lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công và các công chức, viên chức tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm

 

Quy chế quy định nội dung phối hợp giữa Trung tâm phục vụ hành chính công và các sở, ban, ngành; nội dung phối hợp giữa Trung tâm phục vụ hành chính công và UBND các huyện, thành phố trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; trách nhiệm của của đơn vị cho thuê trụ sở, trang thiết bị, đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm và chế độ họp giữa Trung tâm và các sở, ban, ngành.

Trung tâm Phục vụ hành chính công được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Quy chếThủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm thực hiện các nội dung quy định trong Quy chế./.

nguồn: caobang.gov.vn