Đăng nhập
Tổng số: 336
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1004 03/10/2019 Quyết định v/v ban hành Chương trình công tác năm học 2019-2020 và phân công chỉ đạo thực hiện của Sở Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 543
Tải về 1139
1142 16/09/2019 V/v hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021
Lượt xem: 531
Tải về 33
1128 13/09/2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN
Lượt xem: 478
Tải về 32
1133 13/09/2019 V/v Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 đối với GDTX
Lượt xem: 508
Tải về 388
1084 11/09/2019 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020
Lượt xem: 542
Tải về 57
1080 08/09/2019 Về việc giao dịch tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 471
Tải về 21
952/SGD&ĐT-GDTrH 09/08/2019 V/v đẩy mạnh triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
Lượt xem: 458
Tải về 21
31 /KH-SGD&ĐT 09/08/2019 Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019-2021
Lượt xem: 431
Tải về 21
30/KH-SGD&ĐT 29/07/2019 Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2020
Lượt xem: 2015
Tải về 20
29/KH-SGD&ĐT 29/07/2019 Kế hoạch đầu tư công năm 2020
Lượt xem: 431
Tải về 18
12345678910...