Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2020
Số ký hiệu văn bản 30/KH-SGD&ĐT
Ngày ban hành 29/07/2019
Ngày hiệu lực 29/07/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Vũ Văn Dương
Tài liệu đính kèm 30_kh-sgddt.pdf