CV: 938/SGD&ĐT-HSSV v/v V/v tiếp tục tham gia cuộc thi " tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM" làm thứ III - năm 2016
Số ký hiệu văn bản 938/SGD&ĐT-HSSV
Ngày ban hành 10/05/2016
Ngày hiệu lực 29/11/2017
Trích yếu nội dung CV: 938/SGD&ĐT-HSSV v/v V/v tiếp tục tham gia cuộc thi " tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM" làm thứ III - năm 2016
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Mai Phương
Tài liệu đính kèm 938_sgddt-gddthssv_2016051003273855155025c1.pdf