Chương trình công tác thi đua khen thưởng năm học 2017 - 2018
Số ký hiệu văn bản 1041/CTr-SGD&ĐT
Ngày ban hành 18/09/2017
Ngày hiệu lực 29/11/2017
Trích yếu nội dung Chương trình công tác thi đua khen thưởng năm học 2017 - 2018
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Mai Phương
Tài liệu đính kèm 1041_ctr-sgddt_18_201709191009158278204a7f.pdf