Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018
Số ký hiệu văn bản 08/KH-SGD&ĐT
Ngày ban hành 01/03/2018
Ngày hiệu lực 01/03/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Lục Văn Dương
Tài liệu đính kèm 08_kh-sgddt_28_02.pdf