CV số 999/SGD&ĐT-TCCB v/v Báo cáo thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
Số ký hiệu văn bản 999/SGD&ĐT-TCCB
Ngày ban hành 08/09/2017
Ngày hiệu lực 29/11/2017
Trích yếu nội dung CV số 999/SGD&ĐT-TCCB v/v Báo cáo thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Mai Phương
Tài liệu đính kèm 999-sgddt-tccb2626.pdf