Số CV: 918/SGD&ĐT-GDTrH v/v Kiểm tra thực hiện quy chế môn học GDQP an ninh
Số ký hiệu văn bản 918/SGD&ĐT-GDTrH
Ngày ban hành 09/05/2016
Ngày hiệu lực 29/11/2017
Trích yếu nội dung Số CV: 918/SGD&ĐT-GDTrH v/v Kiểm tra thực hiện quy chế môn học GDQP an ninh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Mai Phương
Tài liệu đính kèm 918_sgddt-gdtrh_20160509033825995990cc6e.pdf