Thông báo điểm phúc khảo, tuyển dụng viên chức Ngành giáo dục và đào tạo năm 2017
Số ký hiệu văn bản 151/TB-HĐTDVC
Ngày ban hành 06/03/2018
Ngày hiệu lực 06/03/2018
Trích yếu nội dung Thông báo điểm phúc khảo, tuyển dụng viên chức Ngành giáo dục và đào tạo năm 2017
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt Vũ Văn Dương
Tài liệu đính kèm 151_tb-hdtdvc.pdf