Số CV: 878/SGD&ĐT-GDTH v/v Triển khai dạy học Tiếng Việt 1 -Công nghệ giáo dục năm học 2016 - 2017
Số ký hiệu văn bản 878/SGD&ĐT-GDTH
Ngày ban hành 06/05/2016
Ngày hiệu lực 29/11/2017
Trích yếu nội dung Số CV: 878/SGD&ĐT-GDTH v/v Triển khai dạy học Tiếng Việt 1 -Công nghệ giáo dục năm học 2016 - 2017
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Phan Văn Giáp
Tài liệu đính kèm 878-sgdt-gdth905e.pdf