Số VB: 34/HD-CĐN v/v Về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Số ký hiệu văn bản 34/HD-CĐN
Ngày ban hành 29/06/2016
Ngày hiệu lực 29/11/2017
Trích yếu nội dung Số VB: 34/HD-CĐN v/v Về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đỗ Ngọc Duyên
Tài liệu đính kèm huong-dan-to-chuc-hoi-nghi-cong-chuc-vien-chuc-va-nguoi-lao-.doc