Số CV: 937/SGD&ĐT-HSSV V/v hướng dẫn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2016
Số ký hiệu văn bản 937/SGD&ĐT-HSSV
Ngày ban hành 10/05/2016
Ngày hiệu lực 29/11/2017
Trích yếu nội dung Số CV: 937/SGD&ĐT-HSSV V/v hướng dẫn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2016
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Mai Phương
Tài liệu đính kèm 937_sgddt-gdthssv_20160510033407373370dde7.pdf