Thông báo địa chỉ tiếp nhận phản ánh hoạt động liên quan đến giáo dục và đào tạo
Số ký hiệu văn bản 1179/SGD&ĐT-VP
Ngày ban hành 20/10/2017
Ngày hiệu lực 20/10/2017
Trích yếu nội dung Thông báo địa chỉ tiếp nhận phản ánh hoạt động liên quan đến giáo dục và đào tạo
Hình thức văn bản Thông báo, hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Mai Phương
Tài liệu đính kèm 1179_sgddt-vp_20_201710200307085050.pdf