Số CV: 936/SGD&ĐT-GDTrH v/v V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 6 trường PT DTNT huyện năm học 2016-2017
Số ký hiệu văn bản 936/SGD&ĐT-GDTrH
Ngày ban hành 10/05/2016
Ngày hiệu lực 29/11/2017
Trích yếu nội dung Số CV: 936/SGD&ĐT-GDTrH v/v V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 6 trường PT DTNT huyện năm học 2016-2017
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Mai Phương
Tài liệu đính kèm 936_sgddt-gdtrh_20160510034032166160ffb7.pdf