Số CV: 892/SGD&ĐT-GDTrH v/v Thông báo kết quả HKPĐ toàn quốc năm 2016
Số ký hiệu văn bản 892/SGD&ĐT-GDTrH
Ngày ban hành 06/05/2016
Ngày hiệu lực 29/11/2017
Trích yếu nội dung Số CV: 892/SGD&ĐT-GDTrH v/v Thông báo kết quả HKPĐ toàn quốc năm 2016
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Mai Phương
Tài liệu đính kèm 892-sgdt-gdtrh828b.pdf