V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020
Số ký hiệu văn bản 1084
Ngày ban hành 11/09/2019
Ngày hiệu lực 01/09/2019
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1084-sgddt-gdtrh.pdf