Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 206
  • Trong tuần: 4 221
  • Tổng lượt truy cập: 479793
  • Tất cả: 573
Đăng nhập
Bảo đảm chế độ chính sách đối với giáo viên hợp đồng
Lượt xem: 162
GD&TĐ - Cử tri tỉnh Cao Bằng nêu: Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non được thực hiện đến hết năm 2021  

Do vậy, để bảo đảm giáo viên dạy học và chế độ chính sách đối với 191 giáo viên mầm non đã ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP tại Cao Bằng, cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền quy định cụ thể và hướng thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng hợp đồng như trên.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non quy định: Chính sách đối với giáo viên mầm non quy định tại Khoản 1 Điều 7 và Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 5/1/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non được thực hiện đến hết năm 2021.

Do đó, để bảo đảm chế độ chính sách đối với giáo viên đã ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ cũng như bảo đảm số lượng giáo viên đứng lớp, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương tuyển dụng những giáo viên này theo quy định của pháp luật (nếu còn chỉ tiêu biên chế giao) hoặc chuyển sang hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ ngày 3/7/2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.