Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 402
  • Trong tuần: 4 417
  • Tổng lượt truy cập: 479989
  • Tất cả: 769
Đăng nhập
Liên quan đến chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn
Lượt xem: 159
Tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn quy định “Nhà ở xa trường từ 4km trở lên đối với tiểu học và 7 km trở lên đối với trung học cơ sở hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá” việc quy định khoảng cách như trên là chưa sát với thực tế vì trường hợp nhà có điều kiện hơn chọn trường ở xa thì được thụ hưởng, còn các em không có điều kiện học trường gần thì không được thụ hưởng. Mặt khác, việc xác định khoảng cách nêu trong Nghị định không có quy định cơ quan tổ chức hay cá nhân có thẩm quyền xác nhận nên địa phương gặp khó khăn trong việc triển khai áp dụng. Đề nghị quy định cụ thể địa bàn nào được hưởng thì dễ áp dụng hơn.  

Tiếp thu ý kiến của các cử tri, trong năm 2021, Bộ GDĐT sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá và tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ (Nghị định 116). Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá việc thực hiện Nghị định 116, Bộ GDĐT sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu đề xuất Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định 116 trong năm 2022 bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.