Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được bảo đảm chế độ, chính sách hiện hưởng
Lượt xem: 225
GD&TĐ - Cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị:  

Bộ GD&ĐT xem xét công nhận trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với giáo viên cấp tiểu học và THCS đã tốt nghiệp đại học quản lý giáo dục trước 3/11/2015 (thời điểm Thông tư số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, Thông tư số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ GD&ĐT có hiệu lực thi hành).

Sau thời điểm năm 2015, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo đúng Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT; Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; THCS công lập.

Trước đây do chưa có quy định cụ thể nên nhiều giáo viên đã theo học đại học quản lý giáo dục. Thực tế nhiều trường hợp được xếp vào chức danh nghề nghiệp hạng II, nay áp dụng theo Thông tư mới (từ ngày 20/3/2021), các thầy cô này sẽ không đủ điều kiện tiêu chuẩn để xếp vào hạng III theo quy định mới, có thể phải điều chỉnh lương từ hệ số 4,0 (hạng II mới) xuống 2,10 (do hạng III mới chưa đạt chuẩn về đào tạo) sẽ thiệt thòi cho giáo viên.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Bằng cử nhân chuyên ngành Quản lý giáo dục không phải là bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên và không phải là bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trong trường tiểu học, trường THCS. Do đó, bằng cử nhân chuyên ngành Quản lý giáo dục không thể thay thế cho các bằng cấp đã quy định tại Luật Giáo dục 2019.

Đối với trường hợp giáo viên đã có bằng trung cấp/cao đẳng sư phạm và tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý giáo dục, đề nghị cử tri kiến nghị Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ sở giáo dục bố trí giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn theo lộ trình quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP. Trường hợp không thuộc đối tượng của Nghị định 71/2020/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ GD&ĐT quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.

Bên cạnh đó, những giáo viên tiểu học, THCS chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo vẫn được giữ nguyên mã số, hệ số lương hiện hưởng cho đến khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo thì được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định mới hoặc cho đến khi nghỉ hưu (nếu không thuộc đối tượng của Nghị định 71/2020/NĐ-CP). Như vậy, giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo vẫn được bảo đảm các chế độ, chính sách hiện hưởng.