Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 93
  • Trong tuần: 5 723
  • Tổng lượt truy cập: 485310
  • Tất cả: 1877
Đăng nhập
Hỏi: Tôi được phân công chủ nhiệm lớp ghép 2 trình độ, lớp 4+5. Vậy tôi phải dạy bao nhiêu tiết/tuần. Tôi có được hưởng chế độ phụ cấp dạy lớp ghép?
Lượt xem: 192

* Trả lời: Theo Điều 3 Quyết định số 15/2010/QĐ-TTG ngày 3/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập”, quy định: Giáo viên được thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc cấp có thẩm quyền phân công dạy lớp ghép được tính hưởng phụ cấp quy định tại Quyết định này.

Cụ thể, mức phụ cấp được hưởng như sau: Giáo viên dạy lớp ghép hai trình độ, mỗi tháng được hưởng thêm 50% tiền lương của tháng giảng dạy; Giáo viên dạy lớp ghép ba trình độ trở lên, mỗi tháng được hưởng thêm 75% tiền lương của tháng giảng dạy.

Cách tính phụ cấp như sau: Phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả trên cơ sở tiền lương tháng của giáo viên. Tiền lương tháng của giáo viên (T) = [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) + hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)] x mức lương tối thiểu chung. Trong đó: Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 2 trình độ = T x 50%; Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 3 trình độ trở lên = T x 75%.

Chế độ phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả theo tháng giảng dạy, chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tại Điều 6 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), có nêu: Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên THCS là 19 tiết, giáo viên THPT là 17 tiết. Tại Khoản 1 Điều 8 Quy định trên, hướng dẫn: Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp THCS và cấp THPT được giảm 4 tiết/tuần.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn sẽ được hưởng phụ cấp dạy lớp ghép 2 trình độ được quy định tại Điều 3 Quyết định số 15/2010/QĐ-TTG. Bạn sẽ phải dạy 20 tiết/tuần sau khi được giảm định mức 3 tiết/tuần vì bạn là giáo viên chủ nhiệm.

Nguồn: giaoducthoidai.vn