Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 212
  • Trong tuần: 5 760
  • Tổng lượt truy cập: 486347
  • Tất cả: 465
Đăng nhập
Kiến nghị cho phép tiếp tục thực hiện ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ trong định mức đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo
Lượt xem: 321
Kiến nghị cho phép tiếp tục thực hiện ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ trong định mức đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo  
Tại Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ có quy định: “…không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên...”. Trong khi đó, ngành Giáo dục và Đào tạo chủ yếu là nữ, hàng năm số giáo viên nữ nghỉ chế độ thai sản rất lớn, nếu không hợp đồng lao động để thay thế đối tượng này thì không bảo đảm số giáo viên đứng lớp. Do vậy, kiến nghị Chính phủ xem xét cho phép tiếp tục thực hiện ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ trong định mức đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo có quy định về định mức người làm việc để bảo đảm nguyên tắc “ở đâu có học sinh thì ở đó phải có giáo viên”.