Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 219
  • Trong tuần: 5 767
  • Tổng lượt truy cập: 486354
  • Tất cả: 472
Đăng nhập
Nhóm trẻ mầm non tư thục có được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non không? Thủ tục như thế nào?
Lượt xem: 1579
Nhóm trẻ mầm non tư thục có được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non không? Thủ tục như thế nào?

Đáp:

Sau khi nhận được phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao phòng chuyên môn trà lời ý kiến kiến nghị, cụ thể như sau: Theo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục tại Văn bản hợp nhất số 06/VBHN ngày 18/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: - "Điều 16. Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 1. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có trách nhiệm thực hiện chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 2. Hệ thống hồ sơ, sổ sách, tổ chức hoạt động và đánh giá kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường mầm non." - "Điều 18. Quyền và nhiệm vụ của trẻ em Trẻ em ở nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non; được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước." Như vậy: - Nhóm trẻ (dạy trẻ từ 3 đến 36 tháng tuổi) không được cấp giấy hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. - Lớp mẫu giáo độc lập tư thục (dạy trẻ từ 3 đến 5 tuổi) được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. * Thủ tục: Chủ lớp mẫu giáo độc lập tư thục liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện (nơi quản lý về chuyên môn) đề nghị cấp phôi hoặc mẫu in ấn cấp cho trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.