V/v triển khai phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 2019
Số ký hiệu văn bản 400_KH-BCD
Ngày ban hành 14/03/2019
Ngày hiệu lực 14/03/2019
Trích yếu nội dung V/v triển khai phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đàm Trung Cao
Tài liệu đính kèm 400_kh-bcd.pdf